Παιχνίδια με την Print;

Τι θα εμφανιστεί;

Print=10

print Print

10

Print

SyntaxError: invalid syntax