Ξέρεις του τύπους δεδομένων στην Pyhton;

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλη

SubquestionCorrect matchFeedback
'45.356'str (συμβολοσειρά)είναι σε εισαγωγικά άρα συμβολοσειρά, ακόμα και αν φαίνεται float
TrueboolΗ άλλη λογική τιμή είναι η False (θυμήσου στην Python με κεφαλαίο το F)
12.0floatΕίναι με υποδιαστολή, παρά το ότι είναι ακέραιος αριθμός η Python το θεωρεί float
12/5intΣτην Python 2.7, η διαίρεση ακεράιων δίνει ακέραιο