Η ρίζα...ποια ρίζα;

Τι θα εμφανιστεί;

import math

a=math.sqrt(4)

b=a+10

print b

26

12