τυχαίος αριθμός από το 3 έως και το 10

γράψτε την εντολή για να εμφανίζεται τυχαίος ακέραιος αριθμός από το 3 έως και το 10, χωρίς τη χρήση της randrange

import random

print ____________________

random.randint(3,10)