Ανάστροφη λέξη...βάλε καθρέπτη να τη δεις :-)

Τι θα εμφανίσει το b και τι το c;
a='ΗΣΗΘΑΜ'
b=''
c=''
for i in a:
    b=b+i
    c=i+c
print b,c

το b θα εμφανίσει: ΗΣΗΘΑΜ

και το c: ΜΑΘΗΣΗ

και τα δύο θα εμφανίσουν ΜΑΘΗΣΗ

το b θα εμφανίσει:ΜΑΘΗΣΗ

και το a: ΗΣΗΘΑΜ