Μια παρένθεση μπορεί να επηρεάσει πολύ το αποτέλεσμα;

Σιγά, μια αλλαγή σε παράνθεση θα αλλάξει το αποτέλεσμα;

Δηλαδή η παράσταση 3 + 2 ** 2 - 2 + 3 / (3.0 +3)  είναι διαφορετική με την (3 + 2) ** 2 - 2 + 3 / (3.0 +3) και την 3 + 2**2 - 2 + 3 / 3.0 +3 ;

SubquestionCorrect matchFeedback
3 + 2 ** 2 - 2 + 3 / (3.0 +3)5.5
(3 + 2) ** 2 - 2 + 3 / (3.0 +3)23.5
3 + 2**2 - 2 + 3 / 3.0 +39