Τελεστές-Μεταβλητές-Βασικές Συναρτήσεις-print

Επαναληπτικό quiz (γρήγορο-χωρίς απάντηση σε κάθε ερώτηση):

  • Τύποι Δεδομένων (Είδη μεταβλητών)
  • Τελεστές (Αριθμητικούς-Συγκριτικούς-Λογικούς)
  • Βασικές Συναρτήσεις
  • Εντολή print
     
Questions35
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz