7 + 5 ** 2 / 2

υπολογίστε: 7 + 5 ** 2 / 2

19

16

χμμ.. 12 στο τετράγωνο διά 2