ΠΑΝ_2013_A5 πίνακας λογικών πράξεων

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα αποτελέσματα των πράξεων μεταξύ δύο λογικών μεταβλητών P και Q

(Πανελλαδικές 2013)

P Q P and Q P or Q
True True    
True False    
False True    
False False    

Πληκτρολογήστε πρώτα όλα τα αποτελέσματα με το and και κατόπιν με το or.

Το διαχωρισμό κάντε το με κόμμα χωρίς κενά π.χ. False,True,False κλπ

 

 

True,False,False,False,True,True,True,False