ΠΑΝ_2014_Α4α μετά την εκτέλεση της εντολής;

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής; (Πανελλαδικές 2014)

x=6 + 8 / 2

print x

Πληκτρολογήστε το αποτέλεσμα χωρίς κενά

10