ΠΑΝ_2016_Α1στ εντολή for

Στην εντολή for καλό είναι να μην τροποποιούμε τη μεταβλητή ελέγχου (Πανελλαδικές 2015)

True