ΠΑΝ_2017_Α1β pop()

Η μέθοδος L.pop() προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστα L.(Πανελλαδικές 2017)

False