ΠΑΝ_2017_Α1γ float

Ο αριθμός 28.2Ε-5 είναι  ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (Πανελλαδικές 2017)

True