ΠΑΝ_2017_Α2 αντιστοίχηση

Αντιστοιχήστε τα στοιχεία(Πανελλαδικές 2017)

SubquestionCorrect matchFeedback
str()Συνάρτηση μετατροπής μιας τιμής σε συμβολοσειρά
TrueΛογική τιμή
'False'ΣυμβολοσειράΕίναι μέσε σε εισαγωγικά ' '
orΛογικός τελεστής
==Συγκριτικός τελεστής