ΠΑΝ_2017_Α3β range(2,10,3)

Να πληκτρολογήσετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής:(Πανελλαδικές 2017)

range(2,10,3)

Παρατήρηση γράψτε ότι ακριβώς εμφανίζεται

[2,5,8]