ΠΑΝ_2017_Α4ε

Να χαρακτηρίσετε ως True η False την παρακάτω λογική έκφραση, αν x=3 και y=1:(Πανελλαδικές 2017)
 

x < len ( "abc")

False