ΠΑΝ_2018_Α1 μιας μεταβλητής δεν απαιτείται η δήλωσή της

Στη γλώσσα προγραμματιμού Python για τη χρησιμοποίηση μιας μεταβλητής δεν απαιτείται η δήλωσή της (Πανελλαδικές 2018)

True