ΠΑΝ_2018_Α1β χρησιμοποιούμε την εντολή for ;

Στη γλώσσα προγραμματισμού Python χρησιμοποιούμε την εντολή for για να εκτελεστεί ένα τμήμα του κώδικα για έναν προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων (Πανελλαδικές 2018)

 

True