ΠΑΝ_2018_Β3 20+40+60+80+100

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Pyhton όπου υπάρχουν πέντε κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί(Πανελλαδικές 2018). Να πληκτρολογήσετε αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να υπολογιστούν διαδοχικά το άθροισμα: 20 + 40 + 60 + 80 + 100. Η πληκτρολόγηση να γίνει χωρίς κενά και διαχωρίστε ότι πληκτρολογηθεί με κόμμα. Για το quiz να μη χρησημοποιηθεί το ίσο, μόνο μεγαλύτερο η μικρότερο
i = ___           # 1
sum=0
while  i ____  ____  :  # 2,3
  sum = sum + ___     # 4  
  i = i + ____      # 5 
20,<,101,i,20