ΠΑΝ_2019_Β2 ταξινόμηση πίνακας

Δίνεται η παρακάτω λίστα Α με 6 αριθμούς. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής για την ταξινόμηση των αριθμών σε αύξουσα σειρά, συμπληρώνοντας παράλληλα τα κενά στον παρακάτω πίνακα, ώστε να φαίνονται τα στοιχεία της λίστας αμέσως μετά από κάθε πέρασμα του αλγορίθμου.(Πανελλαδικές 2019)

Α 55 34  5   2   2   1 
1ο πέρασμα            
2ο πέρασμα            
3ο πέρασμα            
4ο πέρασμα            
5ο πέρασμα            

Γράψτε τον αλγόριθμο στο τετράδιό σας και πληκτρολογήστε τους αριθμούς κάθε περάσματος (έξι αριθμοί σε κάθε πέρασμα) διαχωρίζοντάς τους με κόμμα (τριάντα αριθμοί)

1,55,34,5,2,2,1,2,55,34,5,2,1,2,2,55,34,5,1,2,2,5,55,34,1,2,2,5,34,55