ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α2β

Να χαρακτηρίσετε την  ακόλουθη λογική πρόταση ως True η False

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

56 <= 12

False