ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α3α

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

for x in range(A, M, B):

        print x

Πληκτρολογήστε τις τιμές των Α, Μ, Β ώστε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος να εμφανίζει όλους τους ακεραίους από το 1 μέχρι και 80 (αύξουσα σειρά)

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς με κόμμα χωρίς κενά
 

1,81,1