ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α3ε

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

for x in range(A, M, B):

        print x

Πληκτρολογήστε τις τιμές των Α, Μ, Β ώστε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος να εμφανίζει όλους τους θετικούς ακέραιους που είναι μικρότεροι του 200 και πολλαπλάσιοι του 7 (αύξουσα σειρά)

Υπάρχουν δύο σωστοί τρόποι (επέλεξε αυτόν με το μικρότερο Μ-λίγο πιο δύσκολο από το θέμα που μπήκε) Δεν υπήρχε σαν διευκρίνηση ούτε είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Είναι απαραίτητο μόνο για το quiz. Σκεφτείτε όμως ποιοι μπορούν να είναι;

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς με κόμμα χωρίς κενά
 

7,197,7