ΠΑΝ_ΕΠ_2018_Β2α

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

α = [10, 20, 30, 40, 50]

a.insert( 2, 10)

print a

a.pop( )

print a

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2018)

Τι εμφανίζει; Πληκτρολογήστε όπως ακριβώς εμφανίζεται διαχωρίζοντας με κόμμα, χωρίς κενά. Όπου χρειαστεί βάλτε αγκύλες

[10,20,10,30,40,50],[10,20,10,30,40]