ΠΑΝ_ΕΠ_2019Α1α

Οι εντολές που περιλαμβάνονται μέσα στη δομή while θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία (1) φορά. (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

False