ΠΑΝ_ΕΠ_2019Α3β

4 < len("καλημέρα")  (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

True