ΠΑΝ_ΕΠ_2019Β1α

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

num = int(input("Δώστε αριθμό"))

check = num % 2

if check == 0:

        print "ο αριθμός είναι άρτιος"

else:

        print "ο αριθμός είναι περιττός"

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα του παραπάνω τμήματος όταν num = 3.5

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

ο αριθμός είναι περιττός