ΠΑΝ_ΕΠ_2019_Β3

Το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python υπολογίζει το γινόμενο 1 * 2 * 3 * 4 * 5:

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

mult =  (1) 

for i in range (  (2)   ,   (3)):

        mult = mult *  (4)        

print "Το αποτέλεσμα είναι ",mult

Συμπληρώστε τα κενά ώστε να εκτελείτε σωστά το τμήμα προγράμματος.

Για το quiz, πληκτρολογήστε τους αριθμούς, διαχωρίζοντάς τους με κόμμα χωρίς κενά

1,1,6,i