Τ.Ε.Μ. 3 ονόματα μεταβλητών2

Το παρακάτω όνομα είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής;

 

Metavliti3

True