Τ.Ε.Μ. 3 ονόματα μεταβλητών7

Το παρακάτω όνομα είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής;

 

1onoma

False