Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςΓ

Τι θα εμφανίσει;

a = 0xB

print a

 

 

 

 

11