Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςΣΤ2

Τι θα εμφανίσει;

x = 2

x = 2 ** 3 + 2 / float(4)

print x

8.5