Τ.Ε.Μ. 3 Δρ16_2

Τι θα εμφανιστεί;

print "Python"  + 2

Python 2
 

Μήνυμα λάθους

Pyhton Pyhton

2 Pyhton