Τ.Ε.Μ. 4 Δρ3

Τι τύπου είναι οι τιμές που εμφανίζονται (ακέραιες, κινητής υποδιαστολής, συμβολοσειρές);

import random

number = random.randint(1, 6)

print number

 

Ακέραιες, θα εμφανίσει έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό από το 1 έως το 6, όχι το 6

Ακέραιες, θα εμφανίσει έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό από το 1 έως και το 6
 

Δεκαδικές, θα εμφανίσει έναν τυχαίο δεκαδικό  αριθμό από το 1 έως  το 6, όχι το 6