Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_6

Τι θα εμφανιστεί;

if true:

        print "True"

else:

        print "False-0"

True

Μήνυμα λάθους

False-0