Τ.Ε.Μ. 4 Δρ5

Επιλέξτε ποιο τμήμα προγράμματοςελέγχει  αν ένας αριθμός είναι άρτιος ή περιττός

 

num = int(input('Δώσε έναν ακέραιο αριθμό:'))

check = num % 2

if check == 0:

        print " ο αριθμός είναι περιττός"

else:

        print "ο αριθμός είναι άρτιος"

num = int(input('Δώσε έναν ακέραιο αριθμό:'))

check = num % 2

if check == 0:

        print "ο αριθμός είναι άρτιος"

else:

        print " ο αριθμός είναι περιττός"

num = int(input('Δώσε έναν ακέραιο αριθμό:'))

check = num % 2

if check != 0:

        print " ο αριθμός είναι περιττός"

else:

        print "ο αριθμός είναι άρτιος"