Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_10β

Αντιστοιχήστε
 

SubquestionCorrect matchFeedback
range( 0, 5 )[0, 1, 2, 3, 4]
range( 1, 5 , 1)[1, 2, 3, 4]
range(0 )[ ]
range( 1 )[0]
range(4)==[0, 1, 2, 3]True
type(range(1))==intFalsetype(range(1))==list θα είναι True, γιαττί η range() δημνιουργεί λίστα