Τ.Ε.Μ. 4 Δρ10_1

Πληκτρολογήστε το απατέλεσμα που υπολογίζει το παρακάτω τμήμα κώδικα:

sum = 0

for i in [1, 2, 3, 4, 5, 6]:

        sum = sum + i

print sum
 

21