Τ.Ε.Μ. 4 Δρ10_3

Πληκτρολογήστε το απατέλεσμα που υπολογίζει το παρακάτω τμήμα κώδικα:

sum = 0

i = 1

while i < 6 :

        sum = sum + i

        i + = 1

print sum

15