Τ.Ε.Μ. 4 Δρ17γ

Η δομή for χρησιμοποιείται, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι προκαθορισμένος

False