Τ.Ε.Μ. 4 Δρ17δ

Η δομή while πάντα χρησιμοποιείται, όταν ο αριθμός επαναλήψεων είναι προκαθορισμένος

False