Τ.Ε.Μ. 4 Δρ26

Επιλέξτε το σωστό πρόγραμα το οποίο θα διαβάζει την ηλικία ενός προσώπου. Στη συνέχεια αν είναι κάτω των 18 ετών, να εμφανίζει τη λέξη "ΑΝΗΛΙΚΟΣ", αν είναι 18 και άνω, να εμφανίζει "ΕΝΗΛΙΚΟΣ" και τέλος, αν είναι άνω των 70 ετών, να εμφανίζει τη λέξη "ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ"
 

age = int(input("Δώσε ηλικία:"))

if age < 18 :

        print "ΑΝΗΛΙΚΟΣ"

elif age <= 70 :

        print "ΕΝΗΛΙΚΟΣ"

else:

        print "ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ"

age = int(input("Δώσε ηλικία:"))

if age < 18 :

        print "ΑΝΗΛΙΚΟΣ"

elif age > 18 :

        print "ΕΝΗΛΙΚΟΣ"

else:

        print "ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ"

age = int(input("Δώσε ηλικία:"))

if age < 18 :

        print "ΑΝΗΛΙΚΟΣ"

elif age > 18 :

        print "ΕΝΗΛΙΚΟΣ"

elif age > 70 :

        print "ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ"