Τ.Ε.Μ. 4 Δρ31β

Να συμπληρώσετε τη for ώστε να εμφανίζει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι  ΚΑΙ το 100 , με αντίστροφη σειρά

for i in range( __ ,  __ , ___ ):

        print i

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς, διαχωρίζοντας με κόμμα χωρίς κενά

100,0,-1