Σ.Μ.4 range β

Η range(8, -1, -1) παράγει τη λίστα:

[8, -1]

[8, -1, -1, 6]

[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1]

[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]