Σ.Μ.7 χαρακτηριστικά υποπρογράμματος

κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

 

α) Δεν έχει κανένα σημείο εισόδου από το οποίο δέχεται τα δεδομένα του, αλλά τα δέχεται εσωτερικά

β) Το υποπρόγραμμα το οποίο καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα δε σταματάει την εκτέλεσή του

γ) Οι έξοδοι του υποπρογράμματος στέλνονται κάθε φορά που αλλάζουν οι παράμετροι του

α) έχει μόνο ένα σημείο εισόδου από το οποίο δέχεται τα δεδομένα του

β) Το υποπρόγραμμα το οποίο καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα σταματάει την εκτέλεσή του όσο εκτελείται το καλούμενο υποπρόγραμμα. Μόνο ένα υποπρόγραμμα μπορεί να εκτελείται σε μια χρονική στιγμή

γ) ο έλεγχος επιστρέφει στο υποπρόγραμμα το οποίο καλεί, όταν το καλούμενο υποπρόγραμμα σταματήσει να εκτελείται

α) έχει πολλά σημεία εισόδου από το οποίο δέχεται τα δεδομένα του

β) Το υποπρόγραμμα το οποίο καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα δε σταματάει την εκτέλεσή του

γ) Συνεχίζει να εκτελείται και αφού ολοκληρώσει όλες τις εντολές του, τότε εκτελείται το άλλο υποπρόγραμμα (ακόμα και αν η κλήση του υποπρογράμματος υπήρχε νωρίτερα)