Σ.Μ.7 τοπική β

Τι θα εμφανίσει;

x = 50

def func(x):

        print 'Το x είναι', x

        x = 2

        print 'Το τοπικό x άλλαξε σε', x

func(x)

print 'Το x είναι ακόμα', x
 

To x είναι 50

Το τοπικό x άλλαξε σε 2

Το x είναι ακόμα 50

To x είναι 50

Το τοπικό x άλλαξε σε 2

Το x είναι ακόμα 2

To x είναι 2

Το τοπικό x άλλαξε σε 2

Το x είναι ακόμα 50

To x είναι 50

Το τοπικό x άλλαξε σε 50

Το x είναι ακόμα 50