Σ.Μ. Κεφ8 Συμβολοσειρές μέγεθος

Τα αλφαρηθμιτικά ή συμβολοσειρές είναι ακολουθίες από χαρακτήρες που έχουν μεταβαλλόμενο μέγεθος και μεταβαλλόμενα περιεχόμενα
 

False