Σ.Μ. Κεφ8 αρίθμηση_β

Η αρίθμηση των χαρακτήρων σε ένα αλφαρηθμιτικό ξεκινάει από το 1
 

False