Σ.Μ. Κεφ8 str

Η συνάρτηση str μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε ακέραιο αριθμό

False