Σ.Μ. Κεφ8 int

Με τη συνάρτηση int μπορούμε να μετατρέψουμε ένα αλφαριθμητικό στον ακέραιο αριθμό που αναπαριστά
 

True